Μέσα από την συμμετοχή τους στα παιδικά τμήματα της σχολής μας τα παιδιά κατάφεραν να βελτιώσουν βασικές τους δεξιότητες, όπως την πλευρική κίνηση, το νευρομυικό συντονισμό, τη δυναμική και στατική ισορροπία, την αίσθηση χώρου, χρόνου και βέβαια τη φαντασία και την δημιουργικότητα τους.
Ο ρόλος του εκπαιδευτή είναι πρώτα από όλα του παιδαγωγού όσο αφορά τον χαρακτήρα των αθλούμενων, παράλληλα με την διδασκαλία της τεχνικής.
Τα παιδία που είναι χαρακτηριστικό της φύσης τους η ενεργητικότητα μετά το μάθημα γυρίζουν στο σπίτι ήρεμα, με αυτοπεποίθηση και σεβασμό για τον εαυτό και για τους άλλους.