Στοιχεία Ρεαλιστικής Αυτοάμυνας


      Αυτοέλεγχο, Αυτοσυγκέντρωση, Πειθαρχεία


        Εξάσκηση Γρήγορης Σκέψης & Αντανακλαστικών


          Ψυχική & σωματική Εκτόνωση, Καταπολέμηση Άγχους


            Μυϊκή Ενδυνάμωση, Ισομετρική Εκγύμναση του σώματος


              Χάσιμο Βάρους, βελτίωση εμφάνισης